Procedure

Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Kennemerland en IJmond

Als u een klacht heeft ingediend, stuurt de secretaris van de Commissie die door naar de corporatie. De corporatie kan dan schriftelijk op de klacht reageren.

De Commissie onderzoekt of de klacht in behandeling genomen kan worden.

Als dat zo is, wordt er een datum bepaald voor een hoorzitting. Bij die hoorzitting zijn de drie leden van de Commissie, u zelf en een vertegenwoordiger van de corporatie aanwezig. U krijgt de gelegenheid uw klacht toe te lichten, de vertegenwoordiger van de corporatie kan het standpunt van de corporatie toelichten en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Soms vraagt de Commissie om nadere stukken.

Na de hoorzitting brengt de Commissie advies uit. De Commissie stuurt het advies uiterlijk vier weken na de hoorzitting de klager en aan de corporatie.  Als de klacht gegrond is verklaard, dan laat de corporatie binnen vier weken na toezending van het advies weten of zij het advies overneemt. De corporatie kan alleen onder opgave van redenen van het advies afwijken.

Wilt u meer weten over de procedure en de werkwijze van de Commissie?

Klik dan hier voor het Reglement van de Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Kennemerland en IJmond.

Twijfelt u of een geschil geschikt is voor behandeling door de Commissie? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie