geschillencommissie

 

Welkom op de website van de Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Kennemerland en IJmond en de Geschillencommissie Woonruimteverdeling Kennemerland.

Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Kennemerland en IJmond

Bij deze geschillencommissie zijn de volgende corporaties aangesloten: Brederode Wonen De Key ZandvoortElan WonenPré Wonen, Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo ook door woningcorporaties. Niemand is immers onfeilbaar. Als een fout wordt erkend en hersteld is er niets aan de hand. Maar soms komen partijen niet tot overeenstemming, door wat voor oorzaak dan ook. Dan is er sprake van een geschil. In zo'n situatie kan men terecht bij de Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Kennemerland en IJmond.

Geschillencommissie Woonruimteverdeling Kennemerland

Woonservice brengt het aanbod van de woningcorporaties en de vraag van de woningzoekenden samen. Dat geldt voor de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmerliede & Spaarnwoude.

Als u een geschil met Woonservice heeft, of een geschil met een corporatie over de toewijzing van een woning, en u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Woonruimteverdeling Kennemerland.