klachtindienen

Heeft u een klacht over het (niet) handelen van een corporatie?

In eerste instantie dient u bij uw woningcorporatie uw klacht kenbaar te maken. Bij voorkeur kunt u dit schriftelijk doen. Als u vindt dat u dan nog geen recht wordt gedaan kunt u uw klacht indienen bij de Regionale Geschillencommissie. Deze onafhankelijke commissie is ingesteld door de deelnemende woningcorporaties.

U kunt uw klacht mailen naar:contact@geschillencommissie.net

Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonummer en van welke corporatie u de huurder bent. Vermeld tevens waar uw klacht over gaat en wanneer de klacht is gemeld bij de corporatie en met welke medewerker u contact hierover hebt gehad. Ook wil de commissie weten of er schriftelijke stukken zijn met betrekking tot de klacht. Deze stukken kunt u als bijlage met de mail meesturen of post post nasturen naar: Antwoordnummer 1872 - 2000 WC HAARLEM.

Of u kunt hier het klachtenformulier downloaden.

Heeft u een klacht over woonruimte verdeling?

Dan dient u bij Woonservice uw klacht kenbaar te maken. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u hier het formulier downloaden.